วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550

ชัยชนะนักรบประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต-แรงบันดาลใจของนักรบประชาชนไทยปัจจุบัน

ชัยชนะนักรบประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต-แรงบันดาลใจของนักรบประชาชนไทยปัจจุบัน

หลังจากกษัตริย์ชารล์ที่สองของอังกฤษ ถูกโอลิเวอร์ ครอมเวล นักรบประชาชนผู้ยิ่งยงของอังกฤษนำไปตัดหัวทิ้งในปี 1649 เนื่องจากเป็นฆาตกร ทรยศต่อชาติ ต้องการสถาปนาระบบสมบูรณาญาสิทธิราช ไม่ฟังเสียงประชาชน(รัฐสภา) ทั้งที่ก่อนหน้านั้นหลายร้อยปี ได้มีข้อตกลงแมคนาคาตาที่จำกัดอำนาจของกษัตริย์ กษัตริย์อังกฤษและพวกนิยมกษัตริย์ในอังกฤษก็หาได้เข็ดหลาบไม่ เพียงแต่ได้เปลี่ยนเป้าหมายในการรีดนาทาเร้นไปยังอาณานิคม ได้ปฏิบัติกับผู้อพยพไปตั้งอาณานิคมในสหรัฐฯอย่างเลวร้าย กล่าวคือไม่ให้มีผู้แทนในรัฐสภาแต่ยังเก็บภาษีอย่างหนัก ประกอบกับช่วงนั้นสหรัฐฯมีคนดีและคนกล้ามาเกิดมากมายจึงเกิดสงครามประกาศอิสระภาพอเมริกาขึ้นในปี 1775 เพื่อล้มล้างอำนาจทรราชย์ของกษัตริย์อังกฤษเหนือสหรัฐอเมริกาและได้ก่อตั้งประเทศที่สร้างขึ้นโดยประชาชน ของประชาชนและเพื่อประชาชนขึ้นได้อย่างสมบูรณ์เป็นประเทศแรกในโลก ผมได้ยกตัวอย่างของสุนทรพจน์ของคนดีและคนกล้าของสหรัฐฯที่พูดได้จับใจขึ้นมาเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครก็ตามที่ต่อสู้เพื่อประชาชน

อันชีวิตนั้นเป็นที่น่าหวงแหนและสันติภาพนั้นหอมหวานเพียงพอแล้วหรือที่ต้องซื้อมาด้วยราคาของโซ่ตรวนและความเป็นทาส?พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดหยุดความคิดเช่นนี้เสียเถิด ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าคนอื่นจะตัดสินใจเลือกทางใด(ยอมเป็นทาสหรือลุกขึ้นสู้) แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าแล้ว หากไม่ได้มาซึ่งอิสระภาพแล้วก็ขอตายเสียดีกว่า!แพททริค เฮนรี่, สุนทรพจน์ในเวอร์จิเนียคอนเวนชั่น 1775

(Is life so dear or peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God. I know not what course others may take, but as for me, give me liberty or give me death!Patrick Henry, speech in the Virginia Convention, 1775)

ประเทศของเราขณะนี้ตกอยู่ในอันตราย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาสิ้นหวังหมดกำลังใจ ศัตรูของเรามีจำนวนมากและเข้มแข็ง(จักรวรรดินิยมอังกฤษที่เข้มแข็งที่สุดในโลกสมัยนั้น) แต่เราก็มีเพื่อนมากมาย(ทั้งฝรั่งเศส สเปญและประเทศอื่นที่ต่อต้านอังกฤษช่วยสหรัฐฯ เพราะต่างยินดีในความฉิบหายของอังกฤษ) และเราก็มุ่งหมายที่จะเป็นอิสระ ทั้งฟ้าแลดินก็จะช่วยในการณ์ของเรานี้ พี่น้องทั้งหลาย ชะตากรรมของอเมริกาขึ้นอยู่กับเรา อันตัวเราท่านนี้จะได้ตัดสินใจในการณ์ที่สำคัญมากนี้ ซึ่งจะตัดสินความสุขและอิสระภาพของลูกหลานเราต่อไปนับล้านคนที่ยังมิได้เกิดขึ้นมา จงร่วมกันทำการณ์นี้ให้สำเร็จให้คุ้มค่ากับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เถิดโจเซพ วอเรน สุนทรพจน์หลังการสังหารหมู่ที่บอสตัน(ทหารอังกฤษยิงชาวอาณานิคมมือเปล่าตายไปห้าคน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสงครามประกาศอิสระภาพสหรัฐอเมริกา)1775

(Our country is in danger, but not to be despaired of. Our enemies are numerous and powerful; but we have many friends, determining to be free, and heaven and earth will aid the resolution. On you depend the fortunes of America. You are to decide the important question, on which rest the happiness and liberty of millions yet unborn. Act worthy of yourselves.Joseph Warren, Boston Massacre Oration, 1775)

ในชีวิตนี้ ผมเสียดายก็เพียงอย่างเดียว ผมเสียดายที่ผมมีเพียงชีวิตเดียวเท่านั้นที่จะสละเพื่อประเทศชาติของผม!
(ประเทศของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน)
นาธาน เฮล นักหนังสือพิมพ์, เขาร่วมกับทหารบ้าน (militia) ของสหรัฐฯที่ลุกขึ้นสู้กองทัพที่ใหญ่กว่าและทรงอำนาจกว่าของอังกฤษถูกอังกฤษจับได้และถูกแขวนคอ ประโยคนี้เป็นประโยคสุดท้ายที่เขาพูดก่อนตายในวันที่ 22 กันยายน 1776

(I only regret that I have but one life to lose for my country.Nathan Hale, before being hanged by the British, September 22, 1776)

การที่อังกฤษและสหรัฐฯ มีคนดีและคนกล้าเช่นโอลิเวอร์ครอมเวล และบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้เสียสละหลายท่านที่เอ่ยนามมานี้ ทำให้ไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมอังกฤษเคยเป็นอาณาจักรที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน และอเมริกาสืบทอดความเป็นผู้นำโลกนี้จากอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เจริญรุ่งเรืองกว่าชาติอื่นๆในโลกเสมอมา สถานการณ์ในสมัยสงครามประกาศอิสระภาพอเมริกาเป็นเช่นใด ประเทศเรา ณ ปัจจุบันนี้ก็เป็นในทำนองเดียวกัน แม้ศักดินาและ อมาตยาธิปไตยรวมถึงทหารเผด็จการจะมีความเข้มแข็งอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่ก็มิได้เข้มแข็งกว่ากองทัพอังกฤษในสงครามปฏิวัติอเมริกา อันประเทศที่เจริญแล้วในโลกเสรีทั้งหลายแลสหประชาชาติต่างก็เป็นมิตรกับประชาชนไทย เห็นได้จากที่สหรัฐฯ ตัดความช่วยเหลือทางการทหาร ไม่เจรจาความต่างๆด้วย รวมทั้งประเทศในยุโรปและประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ก็ไม่ยอมเจรจาความกับรัฐบาลเผด็จการที่มิได้มาจากประชาชน อันอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารเผด็จการทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องซื้อจากประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ ผลิตเองได้เป็นเพียงส่วนน้อย คิดหรือว่าถ้าเอามาฆ่าประชาชนตายแล้ว เขาจะยังยอมขายให้ต่อไปอีก ลูกกระสุนแลระเบิดนั้นมีพอหรือที่จะฆ่าประชาชนอย่างน้อย 19 ล้านคนที่ถูกปล้นประชาธิปไตยและถูกศักดินา อมาตยาธิปไตยกดขี่มาเป็นร้อยปีในอดีต การที่พวกทหารเผด็จการไม่กล้านำกำลังลงไปปราบโจรใต้ให้สงบราบคาบก็แสดงถึงความจำกัดทางด้านกำลังและทรัพยากรของศักดินาและอำมาตยาธิปไตยเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก คิดหรือว่าถ้าฆ่าประชาชนแล้ว ประเทศที่เจริญแล้วที่ไหนจะยอมมาค้าขายด้วย นักลงทุนที่ไหนกันอยากจะมาลงทุนในประเทศที่ทำลายแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฏหมายสูงสุดของตัวเอง เพราะเขาก็ต้องกลัวว่าวันใดวันหนึ่งมันไม่ลุกขึ้นมาล้มโต๊ะ ยึดเงินลงทุนเขาไปเปล่าๆหรือ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวก็จะไปไม่รอด อิสระชนในประเทศที่เจริญแล้วที่ไหนกันอยากจะมาเที่ยวในประเทศที่ฆ่าแม้แต่ประชาชนของตัวเอง หากจะค้าขายแต่เฉพาะประเทศที่เป็นเผด็จการด้วยกัน ก็ไม่มีทางไปรอดแน่นอน โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของไทยพัฒนามาไกลกว่าประเทศเผด็จการล้าหลังอย่างพม่ามากมายแล้ว สุดที่จะฝืนโลกย้อนไปเป็นอย่างนั้นได้ การปฏิวัติและความพยายามที่จะกลับมาของศักดินาและอมาตยาธิปไตยจึงเป็นปฏิกิริยาล้าหลังโดยแท้ยิ่งไปกว่านั้น อันความหลอกลวงเน่าเฟะทั้งหลายก็ได้ถูกเปิดโปงออกมาเรื่อยๆ ประชาชนไทยขณะนี้แม้บางส่วนจะถูกมอมเมาด้วยอุดมการณ์จอมปลอม แต่ก็มีการศึกษา ฉลาดและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงได้มากกว่าสมัยคณะราษฏร์ในปี 2475 อย่างมากมาย หลายคนก็เปลี่ยนใจได้ไม่ยากเพราะสามารถคิดได้อย่างมีเหตุมีผลเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ นอกจากนี้ เรามีเครือข่ายประชาชนที่กว้างขวาง จะห้ามประชาชนไว้ไม่ให้ฉลาด จะทำได้หรือ ด้วยสาเหตุเหล่านี้ นักรบประชาชนไทยทั้งหลายจึงควรมีกำลังใจและสู้ต่อไป ความสุขและอิสระภาพของประชาชนไทยในปัจจุบันและของลูกหลานประชาชนไทยในภายภาคหน้าขึ้นอยู่กับการต่อสู้ของเรา เราจึงควรต่อสู้เพื่อให้ประเทศไทยได้เป็นประชารัฐอย่างแท้จริงดังที่เราร้องเพลงชาติอยู่ทุกวันเถิด!

เรียบเรียงโดย เสรีชนไทย

ไม่มีความคิดเห็น: