วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

คำถามจากคนงานเมื่อเขาอ่านประวัติศาสตร์ : (กวีนิพนธ์เยอรมันร่วมสมัย)


ใครสร้างประตูทั้งเจ็ดที่เมืองทีบส์
หนังสือเอ่ยชื่อพระเจ้าแผ่นดิน

พระองค์ทรงเผาอิฐเพื่อสร้างบ้านแปงเมืองหรือเปล่า
เมืองบาบิลอน ที่ถูกทำลายหลายครั้งนั้น

ใครเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่
แล้วคนที่ก่อสร้างเหล่านั้นมีบ้านเรือนอยู่ที่ไหน

นี้รวมถึงเมืองลีมาที่ประกายไปด้วยสีทองด้วย
ยังกำแพงยักษ์ที่เมืองจีนนั้น

ช่างปูนค้างคืนกันที่ไหน

เรารู้บ้างหรือไม่

โรมนั้นเล่าก็เต็มไปด้วยประตูชัย
ใครสร้างประตูเหล่านั้น

แล้วซีซ่าร์ได้ชัยชนะเหนือใคร
ทั้งอาณาจักรไบซันตีนนั้น
มีแต่วังเท่านั้นละหรือ

คนธรรมดาสามัญอยู่กันที่ไหน

ส่วนแคว้นแอตแลนติสที่ใครๆใฝ่ฝันถึงนั้น

ยามค่ำ

คลื่นกลืนทาสให้จมตายไปไม่รู้ว่าเท่าไรต่อเท่าไร

ยุวกษัตริย์อเลกซานเดอร์ ตีได้อินเดีย
ด้วยพระองค์เองเท่านั้นละหรือ

ซีซ่าร์ยึดครองแคว้นโกล
โดยไม่มีพ่อครัวตามไปทำอาหารให้เสวยเลยละหรือ

พระเจ้าฟิลิปแห่งสเปญกันแสงเมื่อกองทัพเรืออมาด้าจม

ไม่มีใครอื่นร้องไห้บ้างหรือ

พระเจ้าเฟรดริคมหาราชทรงกำชัยในสงคราม ๗ ปี
แล้วใครคนอื่นอีกบ้างที่ได้ชัยชนะคราวนั้น
ทุกหน้าที่เอ่ยถึงชัยชนะ

แล้วใครเล่าทำกับข้าวเลี้ยงในงานฉลองชัย

ทุกทศวรรษ มีมหาบุรุษเกิดขึ้น
แล้วใครเล่าเสียค่าใช้จ่ายให้มหาบุรุษเหล่านั้น


เราได้ข้อเท็จจริงมาก
แต่เราก็อยากถามปัญหาอยู่มาก


โดย.
เบอร์ทอลท์ เบรคชท

แปลโดย ส.ศิวรักษ์
Questions From a Worker Who Reads

By Bertolt Brecht (1898 - 1956)


Who built Thebes of the seven gates?
In the books you will find the names of kings.

Did the kings haul up the lumps of rock?

And Babylon, many times demolished
Who raised it up so many times?

In what housesof gold-glittering
Lima did the builders live?

Where, the evening that the Wall of China
was finishedDid the masons go?

Great RomeIs full of triumphal arches.

Who erected them?

Over whomDid the Caesars triumph?

Had Byzantium, much praised in
songOnly palaces for its inhabitants?

Even in fabled AtlantisThe night the ocean engulfed
itThe drowning still bawled for their slaves.


The young Alexander conquered India.

Was he alone?

Caesar beat the Gauls.Did he not
have even a cook with him?


Philip of Spain wept when his armadaWent down.

Was he the only one to weep?

Frederick the Second won the Seven
Year's War. WhoElse won it?


Every page a victory.
Who cooked the feast for the victors?

Every ten years a great man?

Who paid the bill?So many reports.

So many questions.นำมาลงให้สำนึกโดย : อนาคต

ที่มา : เว็บบอร์ดฟ้าเดียวกัน : คำถามจากคนงานเมื่อเขาอ่านประวัติศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น: