วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551

"พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย" คืออะไร?สิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปีนี้คืออะไร?

"พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย" คืออะไร?

หรือ "รัฐประหาร 19 กันยา" นี่คืออะไร กันแน่?


ผมขอเรียกร้องให้ลองคิด ตอบคำถามที่ดู "ง่ายๆ" ข้างต้นนี้ดู

ผมเชื่อว่า บรรดาผู้ที่ได้ชื่อว่า "ปัญญาชน" แอ๊กติวิสต์ NGOs "ทวนกระแส" ทั้งหลาย เอาเข้าจริงแล้ว ก็ตอบคำถามกลุ่มนี้ ไม่ได้ หรือไม่ได้ชัดเจน

สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ปรากฏการณ์ ชูคำขวัญ "ไม่เอา 2 ขั้ว" อย่างกว้างขวาง

คือปรากฏการณ์ที่ ถ้ารัฐบาลเลือกตั้ง move อะไร มีแถลงการณ์ "ติง" "ปราม" ตามออกมา ไม่เคยขาด

ขณะที่ "อีกขั้ว" สามารถ ทำอะไร ได้อย่าง "เงียบๆ" สบายๆ

(ดู "สถานการณ์ยังเหมือนเดิม :
ปัญญาชนทีได้ชื่อว่า "ทวนกระแส" ส่วนใหญ่ที่สุด ...." ประกอบ)
[ เนื้อหาของบทความ ประกอบเรื่อง
อยู่ด้านล่างต่อจากข้อเขียนนี้ ( เจ้าน้อย..) ]


คำตอบแบบ "สูตร" ของผมต่อคำถามกลุ่มข้างต้นคือ

รัฐประหาร 19 กันยา
และสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี รวมทั้ง "พันธมิตร"ก็คือ


ความพยายาม เพิ่ม "พระราชอำนาจ" เพื่อ ขวาง /

คุม / ลด อำนาจจากรัฐบาลเลือกตั้ง ที่เพิ่มมากขึ้น


ใครที่ innocent และไม่รู้ตัวว่า "พระราชอำนาจ" ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล เพียงใด ในรอบ 2 ปีเศษนี้ดูข้อเท็จจริง ที่ "ถูกมองข้าม" ต่อไปนี้


เรามี "นายกพระราชทาน" เป็นครั้งแรก ในรอบ 30 ปี
(เป็นคนแรกหลัง ธานินทร์ - กรณีเปรม ตอนแรก ไม่ใช่ ตอนหลัง ก็อาจจะเรียกได้เพียงว่า เป็น "ภายใต้อุปถัมภ์" มากกว่า)


เรามี "ตุลาการภิวัฒน์พระราชทาน" เป็นครั้งแรก
(และยังอยู่กับเราจนวินาทีนี้)


และในที่สุดแล้ว

"รัฐประหาร 19 กันยา" คืออะไรเล่า?

ผมเคยเสนอว่า เกษียร พูดถูกทีว่า "รัฐประหาร 19 กันยา คือ รัฐประหารเพื่อสถาบันกษัตริย์"

ปัญหาทีน่าถามตามอีกคือ


"รัฐประหาร ครั้งนี้ ของใคร?"สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

ที่มา : บอร์ด "ฟ้าเดียวกัน" : "พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย" คืออะไร?


****************

สถานการณ์ยังเหมือนเดิม :

ปัญญาชนทีได้ชื่อว่า "ทวนกระแส" ส่วนใหญ่ที่สุด ....


ไม่ยอม defend รัฐบาลเลือกตั้ง
against การโจมตีของอำนาจมืดนอกรัฐสภา

ขณะเดียวกันที่เวลารัฐบาลมีการเคลื่อนไหวในเชิงรุกนิด จะพากันออกแถลงการณ์ในเชิงปราม ไม่เห็นด้วย

(ดูแถลงการณ์หลายฉบับ ที่ออกมาเมื่อมีการเสนอแก้รัฐธรรมนูญ ที่ล้วนออกมาในข้ออ้างประเภท "รัฐบาลทำเพื่อส่วนตัว ต้องเอาสังคมมีส่วนร่วมด้วย" - โปรดสังเกตว่า ไม่มีแถลงการณ์ บอกว่า พันธมิตร ทำเพื่อส่วนตัว จาก 400 หรือ 200 นักวิชาการให้เห็น)


คราวนี้ "ดี" กว่าคราวก่อน (2549) เล็กน้อย ตรงที่คราวก่อน ปัญญาชน "ทวนกระแส" ส่วนใหญ่ที่สุด แทบทุกคน "เอาด้วย" กับ "อำนาจมืด" นั้น
(ออกแถลงการณ์เรียกร้องทักษิณลาออกรายวัน ฯลฯ)

คราวนี้ จะมาในมาด "ไม่เอา 2 ขั้ว" มากกว่า

ในความเป็นจริง ลองดูท่าทีของพวกที่อ้าง "ไม่เอา 2 ขั้ว" ดู

ผมกล้ายืนยัน ท้าให้เอาหลักฐานข้อเท็จจริง สิ่งที่เกิดขึ้นมาประเมินเปรียบเทียบกันดู

พวก "ไม่เอา 2 ขั้ว" ล้วนแต่ออกในทาง
ไม่เอา "ขั้วรัฐบาล" เสียมากกว่า เกือบทั้งหมด

ลองคิดทบทวน ที่เพิ่งพูดข้างต้นอีกที :
มีแถลงการณ์ ทำนองว่า "พันธมิตรทำครั้งนี้เป็นการกระทำเพื่อส่วนตัว..." แบบเดียวกับที่มีแถลงการณ์ 400 หรือ 200 นักวิชาการ หรือ 20 NGOs ทั่วประเทศ หรือ?

แม้แต่เรื่อง "ความรุนแรง" ก็เหมือนกัน

มีใครจำได้บ้างว่า หลังกรณี 22 กรกฎาคม (หน้าบ้านเปรม) มีนักวิชาการ NGOs พากันออกมาเรียกร้อง "รัฐบาลอย่าใช้ความรุนแรง การชุมนุมเป็นสิทธิของประชาชน..." บลา บลา อย่างที่พากันออกมาในการชุมนุมของพันธมิตร หรือ?

ผมจึงเสนอว่า สถานการณ์ ทางความคิด ในหมู่ปัญญาชน "ทวนกระแส" ยังเหมือนเดิม


ในที่สุดแล้ว

พวกนี้ ไม่รู้สึกว่า "อำนาจมืด"

เป็นอะไรบางอย่างที่ แย่ กว่า อำนาจจากการเลือกตั้ง

(ถ้ารู้สึก ในรอบทศวรรษทีผ่านมา คงไม่เกิดปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้น ที่คนอย่างประเวศ ธีรยุทธ โคทม ฯลฯ เป็นที่เคารพนับถือในหมู่ "ภาคประชาชน" แม้แต่กรณีนิธิเอง)

ผมยืนยันมาตลอดว่า นี่เป็นเรื่องทางความคิด เป็นเรื่อง "การเปลี่ยนประเด็นครั้งใหญ่" (thematic shift - ดูบทความผมเรื่อง "ชัยชนะของปัญญาชน 14 ตุลา")

อันที่จริง ลำพังไอเดียเรื่อง "ไม่เอา 2 ขั้ว" นี่ โดยตัวเอง ก็สะท้อนความคิดเช่นนี้ ว่า "อำนาจมืด" กับ "อำนาจรัฐสภา" ไม่มีอะไรต่างกัน

เพราะแค่การเอา อำนาจ 2 แบบนี้มาเปรียบเทียบกัน ก็แสดงให้เห็นว่า ปัญญาชนเหล่านี้คิดว่า "เปรียบเทียบกันได้" คือ อยู่ใน "ระนาบ" เดียวกัน

มันเกือบจะเหมือนกับ การพูดว่า ระหว่าง "อาชญากร"
กับ "เหยื่อ" ไม่มีอะไรต่างกัน

ระหว่าง "นักข่มขืน" กับ "ผู้ถูกข่มขืน" ไม่มีอะไรต่างกัน

แล้วบอกว่า "ไม่เอาทั้ง 2 ขั้ว" เรา "ไม่เอาทั้ง อาชญากร และ เหยื่อ" "ไม่เอาทั้งนักข่มขืน และ ผู้ถูกข่มขืน" นั่นแหละ

(ผมเข้าใจข้อจำกัด ของ metaphor / analogy ดี)


ดังที่ผมเคยเสนอแล้วว่า เอาแค่ประเด็นพื้นๆที่ง่ายที่สุด คือ

ผมท้าให้พวกที่อ้างว่า "ไม่เอา 2 ขั้ว"

ระบุออกมาให้ชัดเจนว่า อะไรคือ "ขั้วที่ไม่ใช่รัฐบาล"

ถ้าตอบแค่ว่า "พันธมิตร" แสดงว่า ไม่มีความรู้อะไรเลย เกี่ยวกับการเมืองปัจจุบัน และความจริง สมควรอยู่เฉยๆจะดีกว่าแค่ระบุออกมาให้ชัดเจน - เอาชื่อเสียงเรียงนามกันเลย - ก็ทำไม่ได้

ไม่เคยทำ

มีแต่ "รัฐบาล ทรท." "รัฐบาล พปช."
รัฐบาลทักษิณ รัฐบาลสมัคร ฯลฯ เท่านั้น


ในทางเป็นจริง "ไม่เอา 2 ขั้ว"
ก็ลงเอยด้วยการ "ต้องเอา" ขั้วที่ไม่ใช่รัฐบาลเลือกตั้งอยู่ดี

19 กันยา ถึง ต้นปีนี้ คืออะไร?
พวกคุณ "ไม่เอา" สุดท้าย ได้อะไรมา?เรื่องนี้ดูท่าจะไม่ยุติ จนกว่า จะได้
"นายกพระราชทานคนที่ 2" ในรอบ 2 ปี กระมัง


บางที อาจจะเป็น

"นายกพระราชทาน ที่มาจากการเลือกตั้ง" ก็ได้คราวนี้

แต่ก็ยังเป็น "นายกพระราชทาน" อยู่นั่นเอง

(เพราะลำพัง "เลือกตั้ง" ไม่มีทางชนะ)สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

ที่มา : บอร์ด "ฟ้าเดียวกัน : สถานการณ์ยังเหมือนเดิม : ปัญญาชนทีได้ชื่อว่า "ทวนกระแส" ส่วนใหญ่ที่สุด ....


เพิ่มเติม..


" รัฐประหารครั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว

เพียงแต่ว่า ไม่มีใครคิดสู้กับทหารและกษัตริย์ "


คำสัมภาษณ์ ของ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ต่อสำนักข่าวรอยเตอร์ ที่กรุงการาจี ค่ำวันที่ 17 กันยายน 2500 ระหว่างเดินทางไปลี้ภัยในสวิสเซอร์แลนด์ หลังการรัฐประหาร 16 กันยายน 2500 อ้างใน ไทยน้อย และ กมล จันทรสร, วอเตอร์ลูของจอมพลแปลก (พระนคร: บริษัท แพร่พิทยา และ บริษัทโอเดียนสโตร์, 2503), หน้า 337.


ที่มา : บอร์ด "ฟ้าเดียวกัน" : "รัฐประหารครั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่า ไม่มีใครคิดสู้กับทหารและกษัตริย์"

ไม่มีความคิดเห็น: