วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

กรุงเทพมหานคร


ชื่อเมืองหลวงของประเทศ โดยส่วนมากเราก็จะเรียกกันสั้นๆโดยทั่วไปว่า ก.ท.ม ยาวไปอีกนิดก็ กรุงเทพ ให้ยาวไปอีกหน่อยก็ กรุงเทพมหานคร ตอนนี้เรามาดูชื่อเต็มของเมืองหลวง แห่งประเทศไทย และดูว่าชื่อนี้สมกับที่เปนเมืองแห่งเทพ หรือเปล่า ?


กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา

มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์

อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต

สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์


: City of Angels, Great City of Immortals,

: Magnificent City of the Nine Gems, Seat of the

King

: City of Royal Palaces, Home of the Gods

Incarnate

: Erected by Visvakarman at Indra's Behest.


: พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นนคร

ที่ไม่มีใครรบชนะได้

: มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้า

ประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง

: มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้

อวตารลงมา

: ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้


สวัสดีเมืองเทพ ?

สวัสดีเมืองพราหมณ์ ?

ไม่มีความคิดเห็น: