วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ภูมิปัญญา ต้องถูกกำกับ ด้วยการเมืองที่ถูกต้อง : กรณี "ภาพ" พระราชา ของเกษียร


ผมเคยพูดไปก่อนนี้ว่า งานของเกษียร มีประเด็นที่แหลมคมน่าสนใจ มากกว่า (ตย.) งานของนิธิ ที่เขาเอง มักจะเชียร์ต้อยๆ ในแง่ความสามารถของภาษา เขาก็เหนือกว่าคนรุ่นเดียวกัน เรียกได้ว่าทุกคนที่ผมรู้จัก (ผมเอง, ธงชัย, ฯลฯ) แต่ด้านทีเป็นปัญหามาโดยตลอด คือ ด้านที่ผมเรียกว่า การเมือง คือการแจ่มชัดในแง่ ภาพรวมใหญ่ ว่าใคร/อะไร ผิด ใคร/อะไร ถูก ไปจนถึงในระดับของการแปรหลักการใหญ่ เป็นการเสนอภาพที่เป็นรูปธรรม ในแง่นี้ เกษียร แย่ยิ่งกว่า นักการเมืองกระจอกบางคนเสียอีก แย่ยิ่งกว่าคนขับแท็กซี่

(การเอา อำนาจ ที่ไม่ได้มาจากเลือกตั้ง ที่สถาปนาตัวขึ้นมาเอง มาเปรียบเทียบกับอำนาจที่มาจากเลือกตั้ง แล้วบอกว่า คนที่เลือกอันใดอันหนึ่ง เป็นการ "ตาบอดคนละข้าง" เป็นการสะท้อนการหลงตัวเองเป็นเทวดาของเกษียร เพราะการที่เกษียรสามารถเอาอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งมาเปรียบเทียบกับอำนาจสถาปนาตัวเองได้ ก็เพราะอำนาจจากการเลือกตั้งนั้นบังเอิญเป็นรัฐบาลที่เกษียร ไม่ approve มีแต่เกษียรเป็นเทวดา เชื่อว่า มีแต่การ approve ของตัวเองเท่านั้น ที่ถูกต้อง ถ้าคนอื่น - คนส่วนใหญ่นับ 10 ล้าน - approve รัฐบาลเลือกตั้งนั้น ในเมื่อไม่ตรงกับเขา ก็มีค่าไม่ต่างอะไรกับ อำนาจที่สถาปนาตัวขึ้นมาเอง คือ "ตาบอด" ไม่ต่างอะไรกับการสถาปนาอำนาจขึ้นมาเอง นั่นคือ ในที่สุดแล้ว มีแต่เทวดาเกษียร - เช่นเดียวกับ เทวดา คมช. และคนที่หนุนหลัง - เท่านั้น จึงถูกต้อง)

ในช่วงใกล้ๆนี้ คนที่ตามอ่านงานของเขา คงจะรู้ว่า เขาได้นำเสนอ เรื่อง Royal Hegemony บ่อย (ดู เช่น ปาฐกถา 14 ตุลา) ผมไม่มีเวลาจะวิจารณ์แยกแยะ สิ่งที่เขานำเสนออย่างละเอียด แต่อยากพูดแบบรวมๆว่า การนำเสนอของเกษียร ในเรื่องนี้ ในที่สุด แล้วสิ่งที่แย่มาก เป็นการมอมเมา หลอกหลวง มึนชาภูมิปัญญา ของประชาชน และเป็นการสะท้อนอย่างรวมศูนย์ ของลักษณะที่ผมเรียกว่า high intelligence, bad polotics ดังกล่าว

โชคดี ที่ในปาฐกถาล่าสุดของเขา มีข้อความอยู่ตอนหนึ่ง ที่เขาสรุป เสนอภาพ เรื่อง Royal Hegemony นี้ อย่างสั้นๆ สามารถเป็นตัวอย่างของลักษณะมอมเมา มึนชาสมองคน ทีว่า ได้ (ดูโดยเฉพาะส่วนที่เน้นคำไว้)http://www.prachatai.com/05web/th/home/10229

โดยที่พระราชอำนาจนำแห่งธรรมราชาเป็นของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทรงมี Hegemony เหนือ Thai Public moral life แต่พระองค์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ พระองค์ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทำให้ทรงมีพระราชอำนาจนำโดยที่พระองค์ไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยเหมือนกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทรงใช้อำนาจนั้นได้ แต่ต้องมีคนลงนามสนองพระบรมราชโองการทุกครั้ง

เกษียร ต้องรู้ดีแน่ๆว่า

- การตั้งสฤษดิ์ในปี 2500 และประกาศให้ทุกคนเชื่อฟังสฤษดิ์ ไม่ตรงกับที่เขียนมา (ดูโดยเฉพาะที่เน้น)

- ในกรณี 14 ตุลา โดยเฉพาะในสิ่งที่ตามมา (การยุบสภา, ตั้งสภาใหม่) ไม่ตรงกับสิ่งที่เขียนมา

- ในกรณี 6 ตุลา ... (หรือเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น)

ใครบัญชา ใครสั่ง ใครเปิด green light ให้ ตำรวจระดับต่ำอย่าง สล้าง แสดงบทบาทอย่างที่แสดงในกรณี 6 ตุลา (รวมถึงตบหน้าป๋วย)

ใครบัญชา ใครสั่ง ใครเปิด green light ให้ กำลัง ตชด.พลร่ม เข้าถล่มธรรมศาสตร์

ใครบัญชา ใครสั่ง ใครเปิด green light ให้ พวก เจริญฤทธิ์ ฯลฯ ระดมลูกเสือชาวบ้าน เข้ามา

คนที่สามารถบัญชา สั่ง เปิด green light ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ไม่มี "อำนาจอธิปไตย" หรือ?

สิ่งที่(ในช่วง 2-3 ปี จนถึงวันนั้น) ได้รับการกระตุ้น การสั่ง การเปิด green light เหล่านี้คืออะไร (ลูกเสือชาวบ้าน, นวพล, ตำรวจบางส่วน ฯลฯ) คือ องค์กรทีตั้งขึ้น โดยอำนาจรัฐ เงินสาธารณะ ของรัฐ ใช่หรือไม่? คนที่อำนาจในการบัญชา สั่ง เปิด green light ให้องค์กรจัดตั้งติดอาวุธเหล่านี้ "ไม่มีอำนาจอธิปไตย"??

- เหตุการณ์ในปีเศษ ที่ผ่านมา มีแต่คนที่โง่สุดๆ (ซึ่งแน่นอนเกษียรไม่ใช่) หรือไม่ก็คนที่การเมืองแย่สุดๆ เท่านั้น จึงอธิบายด้วย "สูตร" นี้ได้

(25 เมษา, 24 พฤษภา, 19 กันยา ฯลฯ) - เปรม นี่เป็นใคร? เปรมทำอะไรได้เพราะอะไร? การที่ "เปรม" ทำอะไรได้ในระดับนี้ สามารถกล่าวว่า "เปรม" ไม่มีอำนาจอธิปไตย? มีแต่คนงี่เง่า หรือไม่ก็คนที่ไม่มีความกล้าหาญทางการเมือง (คือรู้ แต่ไม่กล้าคิดอะไรที่อันตราย) เท่านัน จึงเขียนอะไรในลักษณะนี้ได้

(และดังที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ว่า บทบัญญัติ เช่น ในส่วนทีว่าด้วยกฎมณเฑียรบาล แม้จะ "อยู่ในรัฐธรรมนูญ" แต่อยู่ "ใต้" รัฐธรรมนูญจริงๆหรือ?)

"ภาพ" ทีเกษียร กำลังโฆษณาชวนเชื่ออยู่นี้ เป็นภาพลวง มอมเมาคน

สิ่งที่เกษียรกำลังทำในระยะนี้ถ้าสรุปอย่างรวบยอด คือ

กำลัง รับใช้ศักดินา ด้วยการสร้าง อาภรณ์ ห่มคลุมให้ศักดินา ด้วยภาษาฝ่ายซ้าย"ไม่มีอำนาจอธิปไตย" แล้ว มี-รักษา "CPB" ได้อย่างไร?

คำว่า "CPB" ในทีนี้ แน่นอน ไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัว "องค์กร" (organization) เท่านั้น แต่หมายถึง the whole wealth ที่ "องค์กร" นั้นดูแลอยู่

ขอถามว่า ถ้า "ไม่มีอำนาจอธิปไตย" จะ มี และ รักษา "CPB" ไว้ได้อย่างไร?

"ผู้ใช้อำนาจอธิปไตย" อื่น ไม่ว่า จะเป็น สส./สภานิติ, ครม./รัฐบาล ไปถึง ศาล "องค์กรอิสระตรวจสอบ" ต่างๆ

ไม่มีใคร "แตะต้อง" "CPB" ได้เลย

"ไม่มีอำนาจอธิปไตย" จะมีภาวะเช่นนี้ได้อย่างไร?

ถ้าเป็นคนอื่นเขียนทำนองนี้มา ต้องบอกว่า งี่เง่าสุดๆหรือไม่ ก็รับจ้างมาโฆษณาชวนเชื่อ

ในกรณีเกษียร ความผิดพลาด อ่อนหัด และ/หรือ ความไม่มี ความกล้าหาญ/เข็มแข้ง ในความเชื่อ (courage / strength of conviction) นำไปสู่การเขียนแบบนี้แหละ ที่แย่คือ ด้วยความสามารถด้านอื่นที่มีอยู่ (ทฤษฎี, ภาษา) ทำให้ ไอเดีย หรือการมอง ที่แย่สุดๆ งี่เง่าสุดๆ แบบนี้ ได้รับการ "ตกแต่ง" ให้ดู "หรู" ขึ้นมาได้

ระดับ เกษียร อ้างเรื่อง "ต้องมีผู้ลงนามรับสนองทุกครั้ง" มาสนับสนุน ไอเดียเรื่อง มี "อำนาจนำทาง moral life ไม่มีอำนาจอธิปไตย"

เชอะ ห่วยจริงๆ

ข้อเท็จจริง คือ การลงนามรับสนอง ได้ถูกเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล จนกลายเป็นคนละเรื่อง

จากรัฐธรรมนูญปรีดี (27 มิย 2475) ที่กำหนดให้ "การลงนามรับสนอง" หมายถึง"การอนุมัติ" จากรัฐบาล (ไม่เช่นนั้น "เป็นโมฆะ")

กลายมาเป็น "การรับผิดแทน" หรือ "การปกปิดบทบาทที่แท้จริง" (ต้องให้ยกตัวอย่างหรือ?)

อย่างกรณี "สภาสนามม้า" (2516) นี่ "การลงนามรับสนอง" มีความหมายอะไร? ใช้สนับสนุน ไอเดีย "มีอำนาจนำทางศีลธรรม แต่ไม่มีอำนาจอธิปไตย" ได้หรือ?

การตั้งธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกฯ หลัง 6 ตุลา ล่ะ?
(การลงนามรับสนอง แปลว่า ไม่ได้เป็นคนเลือกเอง หรือ?)
(สัญญา ก็ไม่ได้มีอำนาจในการเลือกเอง?)


แม้ถึงกระนั้น คำสั่งตั้งสฤษดิ์ ก็ไม่มี ลงนามรับสนอง ด้วยซ้ำ


(แม้แต่เรื่อง live, unscripted speech ที่ไม่ต้อง มี "ลงนามรับสนอง" ตั้งแต่หลัง 2503 เป็นต้นมา - ก่อนหน้านั้น ต้องมี, สมัยหลัง 2475 เป็นการมีแบบ "อนุมัติ", ในต่างประเทศ ก็ยังต้องมี - อยางนี้ จะเรียก "ไม่มีอำนาจอธิปไตย" หรือ?

speech ที่อาศัย power of state (บังคับถ่ายทอด, เรียก entire state leading personal มาฟัง ฯลฯ) แต่ไม่มี "รับสนอง" จาก ผู้ใช้อำนาจอธิปไตย" (สส. ครม. ฯลฯ) อย่างนี้ เรียกว่า เป็นเรื่อง moral life ไม่ใช่เรื่อง sovereign power?

สรุปแล้ว สิ่งทีเกษียรเขียน เกี่ยวกับ Royal Hegemony ทั้งหมด เท่ากับเป็นการ พูดไอเดียแบบเดียวกับพวกโปรเจ้า ที่ว่า


"ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทย ทรงอยู่เหนือการเมือง ทรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง" ฯลฯ ฯลฯ


เหล่านี้ด้วยภาษาแบบซ้าย (hegemony, consent, etc.) :


"ไม่ทรงมีอำนาจอธิปไตย แต่ทรงมี 'พระราชอำนาจนำ ทางศีลธรรม', ทรงอยู่ใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถทำอะไรได้เอง เหมือนกษัตริย์ตามระบอบสมบูรณาสิทธิราช" ฯลฯ ฯลฯ


เนื้อหาเหมือนกันเลย


คนที่พูดเรื่อง "โครงการในพระราชดำริ" ในแง่ Hegemony แบบ Gramsci คือ เป็นเรื่องการสร้าง consent ใน civil society ที่ไม่ได้ใช้อำนาจรัฐแบบบังคับ ฯลฯ ฯลฯ

ต้องไปเช็คสมอง

"โครงการฯ" เหล่านั้น คืออะไร เฉพาะตัวการดำเนินการเอง ถ้าไม่ใช่การอาศัย กลไกมหาศาลของรัฐ?

วันก่อน มีคนโพสต์กระทู้เรื่อง "ปากพนัง"ถามว่า

ถ้าไม่ใช่เพราะมีกฎหมายบังคับ, มีอำนาจปืน อำนาจศาล อำนาจผูกขาดความรุนแรงของรัฐ คอยกำกับอยู่จะเกิดอาการ "เงียบ" "มีปากเหมือนมีตูดพูดไม่ได้" หรือ?นี่หรือ hegemony ที่ไม่ใช่ coercion ?


6 ตุลา ในที่สุดแล้วคืออะไร?

ถ้าไม่ใช่การใช้ กำลังติดอาวุธ อันธพาลติดอาวุธ ปืน ระเบิด การข่มขืน การตอกลิ่ม เผาทั้งเป็น แขวนคอ อนาจารศพ ฯลฯ ความเหี้ยมหฤโหดแบบเดรัจฉาน ฯลฯ

มา บังคับ ให้ "ยอมรับ" น่ะ?

นี่คือ hegemony of moral life ?

คือ การสร้าง consent ไม่ใช่ coercion ?


โดย.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล


เชิงอรรถ

เกษียร กับ ฟ้าเดียวกัน ว่าด้วย รัฐประหาร 19 กันยา http://www.sameskybooks.org/webboard/show....kybooks&No=8353

เกษียร ประเมินบทบาท นิธิ (และตัวเอง) ก่อนรัฐประหาร โดยเฉพาะในประเด็นสถาบันกษัตริย์ http://www.sameskybooks.org/webboard/show....skybooks&No=485

ความผิดพลาดของ "เกษียร เตชะพีระ" http://www.sameskybooks.org/board/index.ph...55&hl=สหายสิกขา

ถ้าเพียงแต่ เกษียรขึ้นกรอบการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดแบบนี้... http://www.sameskybooks.org/board/index.ph...73&hl=สหายสิกขา


เชิงอรรถ

What is CPB?

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืออะไร? สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลhttp://www.sameskybooks.org/ssmagshow.php?id=13

โภคทรัพย์แห่งราชวงศ์ ผู้สื่อข่าวเอเชียเซนติเนล

จุดเปลี่ยนแห่งทศวรรษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สมถวิล ลีลาสุวัฒน์http://www.sameskybooks.org/ssmagshow.php?id=18


ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ

ทุนแห่งความรู้
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=49663

บทบาทชัดเจน
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=30972

The Last Jigsaw
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=30970

ทรัพย์สินฯประกาศชัดCPNคว้าสวนลุมไนท์
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=56729

หรือดูลิงค์อื่น ๆ
http://www.gotomanager.com/resources/default.aspx?id=1064


หมายเหตุ
ที่มาของข้อเขียนโดย อ.สมศักดิ์ ข้างต้นผมทำสำเนามาจาก เว็บบอร์ดฟ้าเดียวกัน สามารถดูได้ตามนี้ครับ http://www.sameskybooks.org/board/index.php?showtopic=3920

4 ความคิดเห็น:

bact' กล่าวว่า...

ผมเคยมีอาการนี้เหมือนกันครับ หลายสัปดาห์ทีเดียว
แล้วมันก็หายไปเอง ยังหาสาเหตุ(ที่เป็น/ที่หาย)ไม่ได้

ลอง:
1) ลบ cache เว็บเบราเซอร์ทั้งหมดในเครื่อง
2) ใน setting -> formatting ลองเปลี่ยน datetme format ให้เป็นแบบธรรมดา ๆ ดู ลองเอาแบบที่ไม่มีภาษาไทย

ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เท่าไหร่หรอกนะครับ แต่เป็นวิธีที่ผมมักจะลองทำน่ะครับ

เดี๋ยวจะลองไปค้น ๆ ในอินเทอร์เน็ตดูอีกที

bact' กล่าวว่า...

เหมือนจะมีคนเจอปัญหาเดียวกันนี้หลายคน
ในช่วงเวลาเดียวกัน (14 Nov)

http://groups.google.com/group/blogger-help-publishing/search?hl=en&group=blogger-help-publishing&q=%22illegal+post+time%22&qt_g=Search+this+category

http://gurudevji.blogspot.com/2007/11/blog-post_14.html

ปัญหาอาจจะเป็นที่ Google/Blogger.com ก็ได้นะครับ
อาจจะต้องลองแจ้งไปที่ฝ่าย support ของเขา

bact' กล่าวว่า...

ขอโทษด้วยที่ไม่ได้อธิบายครับ

การลบแคช (ทำที่เครื่องของเรา)
(cache = เป็นเนื้อหาเว็บที่เว็บเบราว์เซอร์ 'ทด' เอาไว้ในเครื่องคอมของเรา เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องดาวน์โหลดข้อมูลที่เคยดาวน์โหลดมาแล้วซ้ำอีก ช่วยเพิ่มความเร็วในการใช้อินเทอร์เน็ต ใน Internet Explorer จะเรียกแคชว่า Temporary Internet files)


ถ้าใช้ Firefox
เมนู Tools -> Options -> แถบ Advanced -> แถบ Network
ในส่วนของ Cache -> Clear Now

ถ้าใช้ Internet Explorer (IE)
เมนู Tools -> Internet Options -> แถบ General
ในส่วนของ Temporary Internet files -> Delete Files, Delete Cookiesสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบวันที่ (ทำที่ Blogger.com)
-- หมายเหตุ: หลังจากลองอ่านในเน็ตแล้ว ผมว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวกับสาเหตุที่คุณเจ้าน้อยเจอครับ
แต่บอกเอาไว้เป็นความรู้เฉย ๆ ไม่ต้องลองก็ได้ครับ

ที่ Dashboard ของ Blogger.com
เลือก Settings/การตั้งค่า -> Formatting/การจัดรูปแบบ -> จะพบตัวเลือกรูปแบบเวลาและภาษาต่าง ๆ

bact' กล่าวว่า...

สำหรับการแจ้งปัญหา แจ้งได้ที่
http://groups.google.com/group/blogger-help

บางปัญหาอาจจะมีคำตอบแล้วที่
http://help.blogger.com/


มีคนแจ้งปัญหาแบบเดียวกับคุณเจ้าน้อย ไว้แล้วที่
http://groups.google.com/group/blogger-help-publishing/browse_thread/thread/5937d9eaabefe7c/b96be7c7c4828ec3?q=Illegal&lnk=sbp#b96be7c7c4828ec
(ยังไม่มีคำตอบ)