วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ใกล้ ๑๑ พค เตรียม "เลี่ยน" กับมหกรรมเกาะชื่อ "ปรีดี"


ตั้งแต่ปรีดีเสียชีวิตไปในปี ๒๕๒๖

บางฝ่ายก็ค่อยๆอนุญาตให้มีการฟื้นปรีดีกลับมาได้ (ก็ตายไปแล้วนี่)

แต่กระนั้น ตอนปี ๔๓ ที่เสนอชื่อปรีดีให้ยูเนสโกรับรองเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลของปรีดี ก็ยังมีบางฝ่ายคัดค้าน และในที่สุดต้องเสนอชื่อสมเด็จย่าฯประกบไปด้วย

การฟื้นชื่อของปรีดีตั้งแต่ ๒๕๒๖ เป็นต้นมาจนทุกวันนี้
จนกลายเป็น "แฟชั่น" แบบหนึ่ง

หลายคนเกาะชื่อ

"ปรีดี" โดยไม่ได้รู้เนื้อหา

หลายคนเกาะชื่อ

"ปรีดี" เพื่อให้ข้าดูดี มีสมอง เป็นเสรีนิยม ก้าวหน้า เป็นปัญญาชน
(ดูกรณีสุริยะใสเป็นตัวอย่าง)

หลายคนเกาะชื่อ

"ปรีดี" ด้วยความคลั่งสถาบัน คลั่งสี เกาะแล้วดูเป็น
ธรรมซาดดด ธรรมศาสตร์

แฟชั่นเกาะชื่อ "ปรีดี" กลายเป็น จริยธรรมเบื้องต้นของคนที่ต้องการแสดงให้สังคมเห็นว่าตนเป็นคนมีเหตุผล มีความก้าวหน้า รัก ปชต เสรีภาพ

ชื่อปรีดีกลายเป็นของกลางให้คนเข้ามาแย่งกันเป็นเจ้าของ
เหมือนวีรกรรม ๑๔ ตุลา

แนวทางของ มธ เริ่มออกจากเจตนารมณ์ของปรีดีมากขึ้นเรื่อยๆ สีมหาวิทยาลัย เหลืองแดง ก็เริ่มเหลือแต่สีเหลือง แต่ มธ ก็ละทิ้งชื่อ "ปรีดี" ไม่ได้ ต้องแสดงความเป็นเจ้าของ มธ ยังคงจัดงานให้ปรีดี ทุกวันที่ ๑๑ พค แต่บางปีเชิญองค์ปาฐกที่มีทัศนคติต่อต้านปรีดีอย่างชัดเจน

นับเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ประชาคม มธ หลายคน ไม่ได้ดำเนินตามเจตนารมณ์ปรีดี การกระทำไม่ได้สอดคล้องกับแนวทางปรีดี แต่มืออีกข้างก็ต้องหิ้วชื่อปรีดีไปด้วย เพราะ เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังใช้อวดอ้างสังคมได้ว่า ข้าเป็น ประชาธิปไตย ข้ารักสิทธิเสรีภาพ

เมื่อวันที่ ๑๑ พค ใกล้มาถึง พวกเราก็เตรียมรอชมเรื่อง
"เลี่ยนๆ" โหนปรีดีกันได้

เขียนบ่นๆมานี่ เพราะอยากให้แลกเปลี่ยนกัน ถึงแฟชั่นเกาะชื่อปรีดี

เพื่อเป็นยี่ห้ออ้างความเป็น ปชต


ปิยบุตร
(5 พ.ค. 50)

ที่มา : ฟ้าเดียวกัน : ใกล้ ๑๑ พค เตรียม "เลี่ยน" กับมหกรรมเกาะชื่อ "ปรีดี"

หมายเหตุ
การเน้นข้อความทำโดยความเห็นของผู้จัดเก็บ

ไม่มีความคิดเห็น: