วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

สังคมไทยมี"วุฒิภาวะ"พอจะคุยเรื่องสถาบันกษัตริย์ต่อสา๋ธารณชนหรือไม่


อย่างที่เราทราบๆ กันดี ว่าในที่สาธารณะ ไม่มีสื่อหรือใครเลยที่กล้าพูดถึงสถาบันกษัตริย์พูดถึง ในที่นี้หมายถึง การแสดงความเห็นจริงๆ จังๆ ไม่ใช่การรายงานหรือการสรรเสริญ


ต้องถามว่า ทำไม ??


การวิจารณ์ นั้นทำได้ในทางทฤษฎี แต่ไม่มีใครกล้าทำในทางปฎิบัติ

หรือสังคมไทยยังไม่มี "วุฒิภาวะ" พอที่จะพูดคุยกันในเรื่องนี้

หากเปรียบเทียบกับหลายประเทศที่มีสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยเหตุใดเราจึงมีพื้นที่การพูดคุยเรื่องนี้น้อยเหลือเกิน


เพราะอะไร ?


การพูดเรื่องนี้ คือ ความเสี่ยงที่จะถูกเล่นงานด้วยม.112 อย่างง่ายดาย
ความแปลกแยกของกฎหมายบางข้อต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยทำไมจึงยังมีอยู่

ความพิเศษของคนไทย ที่ผู้ปกครองเข้าใจคือ

ความสามารถในการคิดพิจารณาต่ำกว่าคนชาติอื่น
เกรงแต่การใส่ร้าย ขบวนการล้มล้าง จะมาเป่าหูคนไทย

พวกเรางี่เง่าขนาดนั้นเชียวหรือ


ชาวดิน

ที่มา : บอร์ดประชาไท : สังคมไทยมี"วุฒิภาวะ"พอจะคุยเรื่องสถาบันกษัตริย์ต่อสา๋ธารณชนหรือไม่

หมายเหตุ
การเน้นข้อความทำไปโดยความเห็นของผู้จัดเก็บบทความ

ไม่มีความคิดเห็น: