วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

การอ้าง "ประชาธิปไตย" เป็นจริยธรรมพื้นฐานไปแล้ว?


ฝ่ายที่รุมยำจักรภพนั้น ชอบอ้างตลอดว่า ปกป้อง "ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" เลยคิดขึ้นได้ว่า ทำไมพวกเขาต้องอ้างคำนี้ตลอด ทั้งๆที่เนื้อหาสาระแท้จริงที่ออกมาเล่นนั้น คือ เรื่องสถาบันกษัตริย์

ทำไมไม่บอกไปตรงๆว่า กูปกป้องกษัตริย์

ทำไมต้อง "หนีบ" คำว่า "ประชาธิปไตย" ไปด้วยทุกครั้ง

ตกลง คำว่า "ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ความสำคัญมันไปอยู่ที่ส่วนหลังใช่มั้ย กลายเป็นว่า "อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" เป็น คำนาม และ "ประชาธิปไตย" เป็น คุณศัพท์

สิ่งที่ฝ่ายต้านจักรภพออกมาเล่นนั้น คือ ปกป้องกษัตริย์ ก็บอกไปเลยว่า กูจะปกป้องกษัตริย์ ไม่ต้องเอาคำว่าประชาธิปไตยไปอ้าง เพราะ ถ้าอ้างประชาธิปไตยไปด้วย ก็ต้องยอมรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของจักรภพ

เห็นการเคลื่อนไหวของการชุมนุมแต่ละครั้ง มักอ้าง "ประชาธิปไตย" เสมอ แม้เนื้อหาจะไม่ใช่ก็ตาม ปรากฏการณ์นี้พิสูจน์ให้เห็นว่า การอ้าง "ประชาธิปไตย" เป็นจริยธรรมพื้นฐานของนักปฎิบัติการทางการเมือง (หมายถึงนักปฏิบัติการทางการเมืองทุกระดับนะครับ ทั้ง "ใน" และ "นอก" รธน) ไปแล้ว

เพียงแต่ว่าเมื่ออ้าง "ประชาธิปไตย" ก็จะมีบทขยายความออกไปว่า รายละเอียด "ประชาธิปไตย" ของฉัน ไม่เหมือนคนอื่น

ภารกิจของพวกเรา คือ ต้องช่วยกันเผยแพร่คุณค่าและเนื้อหาอันเป็น "สากล ทั่วไป ขั้นต่ำ" ของประชาธิปไตย คือ ไม่ว่า จะอยู่ที่ไหนในโลก หากเอาประชาธิปไตยไปใช้-ไปอ้างแล้ว ต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำอย่างไรบ้าง เช่น


เลือกตั้ง

ผู้ใช้อำนาจมหาชนทั้งหลายต้องมีความรับผิดชอบ

รับรองสิทธิและเสรีภาพ

มีขันติธรรม ในการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

เปิดโอกาสให้มีการถกเถียง แลกเปลี่ยนความเห็น
อย่างกว้างขวาง และ เสรี

เป็นต้น


ความสากล-ทั่วไป-มาตรฐานขั้นต่ำ ของประชาธิปไตย ไม่ใช่ เรื่อง "ของนอก" หรือ "ของไทย" ไม่ใช่เรื่อง อย่าไปสนใจเลย ของเรา"วิเศษกว่าของคนอื่น" แต่เป็นคุณค่าพื้นฐานและความซื่อตรงทางความคิด ความเชื่อ ความฝัน

หากคุณ อ้าง ยอมรับ (แม้กระทั่งต้องยอมรับแบบฝืนใจ) ในประชาธิปไตยแล้ว ก็จำเป็นต้องมีเนื้อหาสาระขั้นต่ำดังว่า หากบอกว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยจนทำลายเนื้อหาขั้นต่ำของประชาธิปไตยไป ก็ขอจงอย่าใช้คำว่าประชาธิปไตยเลย


ป.ล. ตอนนี้กำลังเขียนเรื่อง ประชาธิปไตยขั้นต่ำอยู่ เก็บความจากบทความเรื่อง "อนาคตของประชาธิปไตย" ของ นอเบอร์โต้ บ๊อบบิโอ


ปิยบุตร


ที่มา : เวบบอร์ด "ฟ้าเดียวกัน" : การอ้าง "ประชาธิปไตย" เป็นจริยธรรมพื้นฐานไปแล้ว?

หมายเหตุ
การเน้นข้อความทำไปตามความเห็นของผู้จัดเก็บบทความ

ไม่มีความคิดเห็น: