วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ความคิดเห็นต่อข่าว : กลุ่ม ‘เราคนขอนแก่นรักแผ่นดิน’ ประณาม ‘โชติศักดิ์’ความคิดเห็นของ third eye....


"ตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคล่าแม่มดใช่ไหมเนี่ย"


..................


ความคิดเห็นของ coupman


“พวกเรายอมรับได้หากคนในสังคมไทยจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องการเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่รับไม่ได้กับพฤติกรรมที่มีความเห็นต่างต่อสถาบันกษัตริย์ ด้วยการหมิ่นฯ พฤติกรรมดังกล่าวควรถูกประณามจากคนไทย”

แปลกนะ พูดอีกอย่าง ทำอีกอย่าง สถาบัน ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรืออย่างไร ใครๆก็รู้ว่า ตลอด 60 กว่าปี สถาบันได้เข้าเกี่ยวข้องกับ การเมืองไทย มากมายขนาดไหน

คุณ third eye ครับ อาจจะจริงอย่างที่ผมว่า มันน่าจะเป็น fascism monarchy ซึ่งระบอบนี้คงมีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวก็ได้


.......................


ความคิดเห็นของ เสรีชน


สังคมไทยยุคไหนๆ ก็ไม่เคยมีความยุติธรรมอยู่เลย
ความยุติธรรมคืออะไร ความยุติธรรมก็คือความเสมอภาค


ความเสมอภาค
ในการแสดงความคิดเห็น

ความเสมอภาค
ในการที่จะเปิดเผยข้อมูล

ความเสมอภาค
ในการที่จะเลือกระบอบการปกครอง ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ความเสมอภาค
ในการตรวจสอบ ทุกสถาบัน เพื่อความโปร่งใส

ความเสมอภาค
ในการที่จะเขียน พูด หรือ กระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม


ถามว่าคุณโชติศักดิ์ หรือ เราๆ ท่านๆ มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ และ แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ ความลี้ลับในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคตบ้างหรือไม่

บางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่ต้องกราบไหว้ บูชา ยิ่งกว่าเทพ และแตะต้องไม่ได้ ประชาชนมีหน้าที่ส่งส่วยอย่างเดียว


ถามว่ามนุษย์บางคน เป็นเทวดา หรือไร

รอดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตายหรือไร


ถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมถึงเปิดเผยข้อมูลที่ควรให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบและให้เขามีส่วนตัดสินใจได้เอง

ไม่ใช่ยืนชกคุณโชติศักดิ์แต่ฝ่ายเดียว โดยที่คุณโชติศักดิ์ไม่สามารถแสดงความเห็นที่สังคมควรรู้ได้

เมื่อไม่มีความเสมอภาค ป่วยการที่จะพูดถึงความยุติธรรม

สังคมศักดินาไทย ไม่เคยมีความยุติธรรม


ความยุติธรรมเป็นแค่คำพูดสวยหรูเท่านั้น

.....................


ที่มา : ความคิดเห็นต่อข่าว/บทความ : กลุ่ม ‘เราคนขอนแก่นรักแผ่นดิน’ ประณาม ‘โชติศักดิ์’

ข่าวโดยประชาไท : กลุ่ม ‘เราคนขอนแก่นรักแผ่นดิน’ ประณาม ‘โชติศักดิ์’

หมายเหตุ
การเน้นข้อความทำโดยความเห็นของผู้จัดเก็บบทความ

ไม่มีความคิดเห็น: