วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2551

Power To The People

by john lennon

ขอให้พลังของประชาชนรวมกันเปนหนึ่ง
เพื่อนำพาเราไปสู่...

เสรีภาพที่แท้จริง ?

ไม่มีความคิดเห็น: