วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2551

เมื่อ Royalist ไทย ทิ้งคนรากหญ้า ไปจับมือกับอำมาตย์ และคนชั้นกลางบางส่วน


หากใครคิดถึงการต่อสู้ทางการเมืองไทยครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า Royalist ไทย ได้ละทิ้งฐานหลักเดิม คือคนชนบท และคนรากหญ้า ไปจับมือกับ พวกทหาร ตุลาการ หรือ รวมๆ เรียกว่า พวกอำมาตย์ และคนชั้นกลางบางส่วน

นับว่าเป็น การทิ้ง "ฐานที่มั่น" ครั้งใหญ่ ครับ

ยุคจอมพล. ป. พิบูลย์สงคราม พวก Royalist ทั้งหลาย เป็นศัตรูกับข้าราชการ และคนชั้นกลาง แต่หลังจากมีกลยุทธ์ไปจับมือกับคนชนบท สร้างระบบกึ่งเทวะราชา ขึ้น พวกเขาก็ยึดกุมการเมืองไทยได้อย่างสมบูรณ์

แต่วันนี้ พวกเขาละทิ้งฐานที่มั่นเดิม ไปผูกมิตรกับปรปักษ์เก่า ที่ไม่เคยสนับสนุน Royalist อย่างจริงจัง

สุดท้าย ฐานที่มั่นในชนบท ก็โดนทุนใหม่ยึดไปหมด

นับว่า วันนี้ ฐานที่มั่นของ Royalist นั้น ง่อนแง่น เต็มทน

พวกคนชั้นกลางนั้น ยากที่จะเชื่อในลัทธิเทวราชา อยู่แล้ว

พวกชนบท เขาห่างเหินไปจนต่อไม่ติดอีกแล้ว การจะใช้วิธีเดิมๆ แบบโครงการในพระราชดำรินั้น ผมว่าไม่ได้ผลเท่าไหร่ เพราะมันกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านน้อยมาก

สู้ 30 บาท รักษาทุกโรค โครงการเอสเอ็มอี กองทุนหมู่บ้าน OTOP หรือโครงการชลประทานทางท่อไม่ได้
ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวชนบทมากกว่า

การกระโดดไปเกาะคนชั้นกลาง กับอำมาตย์ นั้น จะต่อชีวิตอำนาจทางการเมืองไปได้เท่าใด

พันธมิตรที่ง่อนแง่น และมีจำนวนน้อยในสังคม ที่ 1 เสียง ของชาวนา กับ ด็อกเตอร์มีค่าเท่ากัน


คนชั้นกลางก้าวหน้า ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเว็บบอร์ด และไม่ได้เข้าข้าง Royalist แต่ไปเข้าข้าง ทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ และไม่เอา Self-sufficient Economy

คนชนบทก็ฝันถึง ชีวิตที่ดีกว่า
ใครอยากจะอยู่อย่างพอเพียงบ้าง

สุดท้ายทั้ง "อุดมการณ์" ที่ใช้ต่อสู้ กับ พันธมิตรแนวร่วม (ที่มี 5 พันธมารเป็นแนวรบหน้า จุดสังเกตุคือ ผ้าพันคอสีฟ้า) ที่เปราะบาง

แต่กลับจุดไฟสงคราม

การเมืองขึ้นในศตวรรษที่ 21 ยุคที่อินเตอร์เน็ตครองโลก

ภาพยนต์ สุริโยไทย กับ พระนเรศวร จะช่วยได้สักเท่าใด ในยุคนี้


โดย : ลูกชาวนาไทย

ที่มา : ประชาไทเว็บบอร์ด : เมื่อ Royalist ไทย ทิ้งคนรากหญ้า....

*การเน้นข้อความทำโดยผู้จัดเก็บบทความ

ไม่มีความคิดเห็น: