วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การชุมนุม ของพันธมิตร คือการชุมนุมของผู้ต้องการดึงประเทศกลับไปสู่การใช้อำนาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราช


พันธมิตร

ต้องยุติการชุมนุมของตนทันที
ช่วยกันเรียกร้องกดดันให้พันธมิตรยุติการชุมนุม


การชุมนุม ของพันธมิตร คือการชุมนุมของผู้ต้องการดึงประเทศกลับไปสู่การใช้อำนาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราช

เพิ่มอำนาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ให้สถาบันกษัตริย์ (การแต่งตั้งนายทหาร และ ข้าราชการประจำต่างๆ โดยไม่ต้องผ่านรัฐบาลและผ่านองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งประชาธิปไตย)

เพิ่มอำนาจให้องค์กรที่ตรวจสอบ แตะต้องไม่ได้ ได้แก่ องคมนตรี กองทัพ ตุลาการ

สร้างระบอบการเมืองบนพื้นฐานว่า พลเมือง มีฐานะไม่เท่าเทียมกัน พลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศในชนบท เป็นเพียงพลเมืองชั้นสอง ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งรัฐบาล

สร้างระบอบวัฒนธรรมแบบฟัสซิสต์ ที่ใครมีความเห็นแตกต่าง ถือเป็นผู้ไม่จงรักภักดี ถือเป็นผู้ขายชาติ และ ไม่มีศีลธรรม ผูกขาดการตีความความถูกต้องทางศีลธรรม ไม่เคารพการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ ถ้าเสียงส่วนใหญ่ตัดสินออกมาไม่เป็นที่พอใจ ก็ใช้วิธีแบล็กเมล์ เอาสังคมเป็นตัวประกัน บีบให้ยอมรับความเห็นผูกขาดของตน

ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกัน เรียกร้อง กดดัน ให้พันธมิตร

ยุติการชุมนุมที่ล้าหลัง
ทีต้องการดึงประเทศถอยหลังเข้าคลองโดยทันที

ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกัน เรียกร้อง กดดัน

ให้ผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังพันธมิตร
ยุติการสนับสนุนโดยทันที


สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล


ที่มา : เวบบอร์ด"ฟ้าเดียวกัน" : การชุมนุม ของพันธมิตร คือการชุมนุมของผู้ต้องการดึงประเทศกลับไปสู่การใช้อำนาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราช..

หมายเหตุ
การเน้นข้อความทำโดยความเห็นของผู้จัดเก็บบทความ

ไม่มีความคิดเห็น: