วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

คุณูปการทางประวัติศาสตร์ของทักษิณ

เคยเขียนประเด็นนี้มาบ้างแล้วตั้งแต่ช่วงปี 2549 และโดยเฉพาะช่วงปี 2550 (ช่วงที่มีการประณามเปรมอย่างรุนแรงก่อนกรกฎาคม) เหตุการณ์ที่ผ่านมา 2-3 ปี ไม่ทำให้ผมเปลี่ยนความเห็นนี้ อันที่จริง ยิ่งทำให้ผมมั่นใจในการประเมินมากขึ้น

กล่าวคือ ผมเห็นว่า มองในแง่ประวัติศาสตร์ระยะยาวแล้ว การเปิดฉากโจมตี "ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ" (กรกฎาคม 2549) ของทักษิณ ที่พัฒนามาเป็นการโจมตี และเรียกร้องให้เปรม ลาออกในขณะนี้

เป็นคุณูปการสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่

ในทัศนะของนักศึกษาประวัติศาสตร์อย่างผม เห็นว่า นี่เป็นคุณูปการ และความสำเร็จใหญ่หลวง ที่ไม่มีปัญญาชน หรือ ขบวนการที่อ้างว่า ทำเพื่อ "ประชาชน" ในหลายปีมานี้ สามารถ "ทาบ" (match) ได้


อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัว ผมเห็นเช่นกันว่าการ "เอาเปรมออก" ไม่สามารถเป็น "เป้าหมายรูปธรรม" ได้

เพราะเรื่องนี้ "ใหญ่หลวงเกินไป"

"นัยยะ" ของการวิพากษ์เปรม อย่างหนักหน่วง ในหลายวันมานี้ ได้ "เปิดพื้นที่" ทางวัฒนธรรมการเมือง ให้กับประชาธิปไตย เกินกว่าที่ใครจะคิดฝันได้แล้ว เพียงไม่กี่ปีที่แล้ว

แต่ผมเห็นว่า ถึงขั้น "เปรมออก" นั้น จะมีนัยยะสำคัญต่อ "establishment" (ขออภัย นึกคำดีๆภาษาไทยไม่ออก) ในระดับที่ พวกเขาไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ และขณะนี้ ก็ไม่มีกำลังใด (ไม่ว่าของคนเสื้อแดง หรือของใคร) ที่เข้มแข็งพอจะทำให้เกิดขึ้นได้

ผมหวังว่า คุณทักษิณและแกนนำเสื้อแดง จะตระหนักในข้อนี้ และ "วางยุทธศาสตร์" การต่อสู้ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง


ยุทธวิธี "ไล่เปรม แต่ชูความจงรักภักดี" นั้น มีประโยชน์ในแง่การเมืองและกฎหมาย แต่นัยยะของเรื่องนี้ จริงๆ ผมไม่คิดว่า มีใครในวงการเมืองคิดไม่ถึง ยิ่งในหมู่ establishment - ผมหวังว่า คุณทักษิณและแกนนำเอง ก็คงเข้าใจว่า เรื่องนี้ ไม่ว่าจะยืนยันอย่างไร ก็ไม่ทำให้นัยยะเปลี่ยนไป และดังนั้น ไม่ควรมีมายาคติเสียเองว่า การ "ไล่เปรม แต่ชูความจงรักภักดี" นั้น ทำให้ "การไล่เปรม" เป็นเรื่องที่ทำได้ โดยไม่มีนัยยะมากไปกว่านั้น

โดยส่วนตัว ผมเห็นว่า ขั้นต่อไปของการวิพากษ์เปรม ควรปรับมาอยู่ที่การให้การศึกษา ในลักษณะของข้อมูล และเหตุผล โดยเฉพาะในหมู่คนในเมือง


ปล. ผมจะดีใจมากๆเลย ถ้าผมประเมินเรื่องนี้ผิด แต่ผมยังมองไม่ออกจริงๆว่า การ "เอาเปรมออก" จะสามารถเป็น "เป้าหมาย" ที่มีลักษณะ realistic ได้อย่างไร ในขณะนี้
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลที่มา : เวบบอร์ด "ฟ้าเดียวกัน" : คุณูปการทางประวัติศาสตร์ของทักษิณ

ไม่มีความคิดเห็น: