วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

เอกสารประวัติศาสตร์ : พระบรมราชโองการแต่งตั้งสฤษดิ์ ที่ไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


มไม่แน่ใจว่า เคยโพสต์เอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นนี้หรือยัง คลับคล้าย คลับคลาว่า อาจจะเคยสมัยบอร์ดเก่า


พอดีผมต้องใช้สำหรับงานช่วงนี้ และต้อง scan ไว้ (ถ้าเคยโพสต์ แสดงว่า ต้อง scan ไว้แล้ว แต่ผมหาไม่เจอ อันที่โพสต์นี้ เพิ่ง scan ใหม่)จึงเอามาโพสต์ให้ดูกัน เผื่อมีใครสนใจ


ขณะมี พระบรมราชโองการนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2495 (หรือที่เรียกกันว่า รัฐธรรมนูญ 10 ธันวา 2475 แก้ไขเพิ่มเติม 2495) ยังมีผลบังคับใช้อยู่ การรัฐประหารเมื่อ16 กันยายน 2500 ไม่ได้ล้มรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไป


มาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ระบุว่า (ในรัฐธรรมนูญฉบับ 10 ธันวา 2475 ฉบับเดิม เป็นมาตรา 57)
".........บรรดาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา พระบรมราชโองการใดๆ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ท่านว่ารัฐมนตรีนายหนึ่งต้องลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบ"
ในพระราชดำรัสวันที่ 25 เมษายน 2549 (จุดเริ่มต้น "ตุลาการภิวัฒน์") มีความตอนหนึ่งว่า
"มาตรา 7 พูดถึงการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ได้บอกให้พระมหากษัตริย์ตัดสินใจทำได้ทุกอย่าง ถ้าทำไป เขาจะว่าพระมหากษัตริย์ทำเกินหน้าที่ได้ ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยทำเกินหน้าที่ ถ้าทำเกินหน้าที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย


เขาอ้างถึงครั้งก่อนนี้ว่า รัฐบาลอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ตอนนั้นไม่ได้ทำเกินอำนาจพระมหากษัตริย์ ตอนนั้นไม่มีสภา สภาไม่อยู่ ประธานสภาไม่อยู่ รองประธานสภาทำหน้าที่ เขามีนายกรัฐมนตรีที่สนองพระบรมราชโองการได้ตามรัฐธรรมนูญในครั้งนั้น ตอนนั้นไม่ใช่นายกฯพระราชทาน ไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญ


นายกฯพระราชทานหมายถึงตั้งนายกฯโดยไม่มีกฎเกณฑ์ เมื่อครั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกฯ ที่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือรองประธานสภานิติบัญญัติ ฉะนั้นไปทบทวนประวัติศาสตร์หน่อย ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ และท่านก็ทราบว่ามีกฎเกณฑ์ที่รองรับอย่างไร ตอนนั้นสภาอื่นๆ แม้ที่เรียกว่าสภาสนามม้า เขาก็หัวเราะกัน สภาสนามม้า แต่ไม่ผิดกฎหมาย เพราะว่านายสัญญา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ก็สบายใจว่าทำอะไรแบบถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ แต่ครั้งนี้เขาจะทำอะไรผิดรัฐธรรมนูญ ใครเป็นคนบอกก็ไม่ทราบ ข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าผิด ก็ขอให้ช่วยปฏิบัติอะไร คิดอะไร ที่ไม่ให้ผิดกฎเกณฑ์รัฐธรรมนูญ จะทำให้บ้านเมืองพ้นอุปสรรคและมีความเจริญรุ่งเรืองได้"


สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลที่มา : บอร์ดฟ้าเดียวกัน : เอกสารประวัติศาสตร์: พระบรมราชโองการแต่งตั้งสฤษดิ์ ที่ไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ไม่มีความคิดเห็น: